Аксесоари/Консумативи
Градински, горски и земеделски инструменти
Ръчни и механични инструменти
Copyright © 2020. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА prodilar.com


Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Сид инженеринг ЕООД, собственик на bginstrumenti.com (наричан по-долу bginstrumenti.com), от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн bginstrumenti.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Сид инженеринг ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки обект, линк или бутон, разположени на страниците на bginstrumenti.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Сид инженеринг ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище “Сид инженеринг“ ЕООД, Ямбол, ж.к.Златен рог и адрес на управление: „Сид инженеринг“ЕООД, София, ж.к.Младост 1 ТЦ“Лиани“, МОЛ: Димитринка Димитрова, BG204746843


1. Условия за използване на Сайта - bginstrumenti.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че bginstrumenti.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

bginstrumenti.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на техническото оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при попълване на бланката за поръчка
Предвид ползването на Сайта bginstrumenti.com, Потребителят се съгласява: да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за поръчка (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);
В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, bginstrumenti.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни
Сид инженеринг ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Сид инженеринг ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
Сид инженеринг ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sidingenering@gmail.com

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Сид ингенеринг ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Сид инженеринг ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента;

б) информацията се предоставя на дружества, в които Сид инженеринг ЕООД притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

г) Сид инженеринг ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


 1. Поведение на потребителите
  Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за препубликуването или предавано по друг начин съдържание на Сайта. bginstrumenti.com не гарантира за точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
  Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства bginstrumenti.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

  Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта bginstrumenti.com, за да:
  а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
  б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;
  в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
  г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на bginstrumenti.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
  д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
  е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;
  ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
  з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
  и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;
  к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Сайта;
  л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
  м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
  н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

  bginstrumentir.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.
  bginstrumenti.com си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 4 изисквания.

  5. Авторски права и ограничения, свързани с тях
  bginstrumenti.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на bginstrumenti.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
  Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
  bginstrumenti.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между bginstrumenti.com и лицето, публикуващо информацията.
  При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, bginstrumenti.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските й права и предоставя безвъзмездно правото на bginstrumenti.com да я разпространява на страниците на Сайта, както и в други материали, свързани с “Сид инженеринг“ ЕООД. Всички предлагани от bginstrumenti.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на bginstrumenti.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

  6. Представяни стоки и услуги на cайта
  В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. bginstrumenti.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Потребителя трябва да знае, че е възможно да има неволни грешки в описанието на продуктите. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. bginstrumenti.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
  bginstrumenti.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
  а) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  б) няма общоприета еднозначна терминология на български език.
  Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

  Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото, физическите размери, дестинацията и начинът на доставка. На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на фирма за куриерски услуги.
  bginstrumenti.com си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.
  bginstrumenti.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като bginstrumenti.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

  7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в bginstrumenti.com
  Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от bginstrumenti.com. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
  По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
  При направа на поръчка чрез Сайта потребителят влиза в договорни отношения със bginstrumenti.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
  Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на цената на продукт, bginstrumenti.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
  Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

  8. Доставка на закупени стоки
  Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Цената на доставката не е включена в цената на стоката и се определя от куриерската фирма според вида, теглото и габаритите на поръчаната стока. bginstrumenti.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
  bginstrumenti.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

  9. Плащане на закупени стоки и услуги
  При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на bginstrumenti.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, bginstrumenti.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, bginstrumenti.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
  При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на bginstrumenti.com, и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, bginstrumenti.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, bginstrumenti.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
  При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната й стойност и направеният депозит при получаването. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок, след като я е приел, bginstrumenti.com се задължава да възстанови само втория депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

  10. Отказ от закупена стока
  Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

  При констатация на дефектна стока, до 24 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, bginstrumenti.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.
  След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, bginstrumenti.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

  11. Гаранционно обслужване
  С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, bginstrumenti.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
  Гаранцията губи валидност:
  а) при изгубена гаранционна карта;
  б) при опит за ремонт от неоторизиран от bginstrumenti.com сервиз;
  в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
  г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
  д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
  Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизирани сервизи на вносителя/дистрибутора на стоката. Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на bginstrumenti.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

  12. Други
  bginstrumenti.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

  bginstrumenti.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

  Предвид международния характер на интернет и това, че bginstrumenti.com е свързан с интернет, bginstrumenti.com не гарантира, че потокът информация към и от bginstrumenti.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

  bginstrumenti.com управлява този Сайт от офиса си в София, България. bginstrumenti.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

  Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. bginstrumenti.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

  При използване услугите на bginstrumentir.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство дори и да не са упоменати в настоящите условия.

  ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА bginstrumenti.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА bginstrumenti.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ).
  С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА bginstrumenti.com СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

  Координатите на www.bginstrumenti.com са следните:
  “Сид инженеринг“ ЕООД
  Ямбол, ж.к.Златен рог бл.36
  МОЛ: Димитринка Димитрова
  BG204746843
  IBAN: BG06 UNCR 7000 1523 0544 83


  Адрес магазин и сервиз:
  София, ж.к.Младост 1, ТЦ“Лиани“