Аксесоари/Консумативи
Градински, горски и земеделски инструменти
Ръчни и механични инструменти
Copyright © 2020. All Rights Reserved

Водни помпи и хидрофорни уредби

Във всички случаи правилният избор на помпа зависи от работните параметри, производителност и напор. Производителността показва колко литра в минута или кубични метра в час може да придвижи помпата, а напорът – на каква височина в метри може да достави водата. Добре е първо да определите колко вода ви е необходима и на каква височина ще я качвате и тогава да избирате помпа.

Водни помпи - терминология 

Налягане - Налягане е натиска към единица площ, обикновено е изразено в bar и често се включва в кривите на помпата. Налягането и напора са пряко свързани, когато става дума за производителност на водната помпа.
Упражняваното налягане (bar) в основата на воден стълб е: 0,1 х височината (в метри). Ако прикачите датчик за налягане в основата на тръба 30 м пълна с чиста вода, ще измерите 2,99 бара. Обърнете внимание, че диаметърът
на тръбата не се отразява на стойността налягането. Максималното налягане (при нулев дебит) на водната помпа може да се определи като се умножи максималната височина с 0,1.
Рабтно колело - Работното колело е ротационен диск с лопатки, прикачен към вала на двигателя. Всички центробежни помпи имат работни колела. Перките на работното колело изхвърлят течността навън чрез центробежна сила, предизвиквайки промяна на налягането. Тази промяна на налягането води до преминаване на течност през помпата.
Корпус(кожух) - Спираловидният кожух е стационарен корпус, който обгръща работното колело. В него се събира и насочва потока течност от работното колело и се увеличава налягането на идващата с висока скорост от перките на работното колело вода.
Самозасмукващи помпи - Повечето от центробежните помпи изискват корпуса на помпата да се пълни с вода преди започване на работа. Самозасмукващите помпи е термин, който често се използва като описание на помпи, които имат способността да засмукват въздух и да създадат частичен вакуум, позволявайки на водата да започне да преминава през смукателния маркуч.

Механично уплътнение - Това е уплътнение, което е съставено от няколко части и уплътнява въртящото се работно колело в корпуса на водната помпа, предпазвайки изтичането на вода и повреда на двигателя. Механичните уплътнения са подложени на износване при изпомпване на вода, съдържаща абразиви и бързо може да прегреят, ако помпата се включи без да се напълни с вода в камерата, преди да стартира двигателя.

марки
Подреди по